SAMARBEID MED OSS

Driver du et regnskapskontor i dag og har ledig kapasitet, eller ønsker du å være en del av noe større?

Synega Regnskap er Norges kanskje første 100 % nettbaserte regnskapskontor, som har utviklet en samarbeidsmodell for regnskapsbransjen.

Joachim E

Hvordan vi gjør det

Driftsmodellen vår

Målet vårt er å lage Norges mest effektive driftsmodell for å levere regnskapstjenester, samt bli det beste stedet å jobbe, for de som ønsker å jobbe over nett. For å få til dette drifter vi alt over nett, uten fysiske kontorer, med vårt egenutviklede alt-i-ett kundeoppfølgingssystem, som effektiviserer tjenesteleveransen til kundene. I tillegg har vi veldig fokus på trivsel for alle som jobber sammen med oss.

Velg selv

Jobb som oppdragsansvarlig eller med årsoppgjør

De fleste som begynner hos oss, og som driver eget byrå, starter som oppdragsansvarlig på noen få Synega-kunder, eller de jobber med årsoppgjør. Dette er for mange en fin måte å starte på slik at vi blir bedre kjent, samtidig som man lærer hvordan vi jobber, og hvordan våre systemer fungerer.

Bærbar datamaskin, kaffekopp og tegnebrett på trebord.

Mer ansvar

Jobb som teamleder

Etter å jobbet med kunder og blitt bedre kjent med oss, kan man gå videre til å jobbe som teamleder. Mange vi snakker med ønsker/tørr ikke å starte med egne ansatte, men trives godt når de får ansvaret for å følge opp andre i vår struktur. Vi gjøre alle aktiviteter, inkludert faglig og sosial screening, forbundet med å rekruttere til ditt team. Du vil sammen med daglig leder eller avdelingsleder hos oss sette profilen for ditt team, for å forsikre at du får den typen mennesker du ønsker å jobbe med. Du bestemmer selv teamstørrelse, så dette kan gjøres ved siden av det å ha et eget regnskapskontor.

Bygg butikk-i-butikk

Jobb som avdelingsleder

Etter å ha jobbet som teamleder en stund, og bygget et eget team av en viss størrelse, er neste steg å bli avdelingsleder, om dette er ønskelig. Som avdelingsleder driver man sitt “eget” regnskapskontor på nett, med teamledere under seg, og ansvar for å følge opp daglig drift, inntak av kunder, planlegging av kapasitet, oppfølging av teamledere, og så videre. Man jobber også inn mot ledergruppen i Synega, og er i tett dialog med daglig leder, for å være med å utvikle selskapet videre.

Struktur

Honorar

Hva kan man tjene?

Hos Synega får man 50 – 60 % av den timeprisen vi tar ut mot kunden, avhengig av hvilken stilling man har hos oss. Om man jobber kun for seg selv som regnskapsfører kan man bygge seg opp til en omsetning på 1,2 – 1,3 millioner, eller mer om man vil jobbe veldig mye. For noen er dette nok, mens andre ønsker å tjene mer, samtidig som de også ønsker andre typer arbeidsoppgaver.

Hos oss får man en god lønn i bunnen. I tillegg til dette har man mulighet til å tjene opp bonus. Denne er basert på endel parametre forbundet med leveranse, og betales ut en gang i året. Parametrene går på ting som leveranse, kundetilfredshet, svartid, reklamasjoner, og vurdering fra nærmeste leder. Størrelsen avhenger av hvor mye omsetning man generer alene, eller gjennom dem man har under seg.

Målet vårt er å være bransjeleder for hva man kan tjene; hos oss kan du bygge “butikk-i-butikk”, og du skal kunne tjene mer og raskere gjennom å jobbe med oss enn når du holder på alene.

Hvordan vi gjør det

Prosessen for å komme igang

1. Søk

Send inn søknaden om samarbeid via nettsiden. Vi har laget en enkel og intuitiv søknadsprosess for alle potensielle kollegaer.

2. Møt

Passer din erfaring og bakgrunn med det vi ser etter? Da vil vi gjerne invitere deg til et intervju for å bli bedre kjent med deg.

3. Signer

Om vi er den perfekte matchen sender vi over en avtale. Etter signering blir vi enige om oppstartsdato, planlegger opplæringsperioden, og avklarer forventinger vi har til hverandre.

4. Start

Vi gir deg den opplæringen og støtten du trenger for å raskt tilpasse deg. Våre kollegaer ser alltid frem til å ønske nye mennesker velkommen.

5. Bygg

De første 90 dagene er avgjørende for en god start og din videre utvikling. Med vårt strukturerte opplæringsprogram og dedikerte ledere, kommer du rast igang.

6. Lever

Din nærmeste leder vil jobbe tett med deg for å finne det samarbeidet som passer best for begge parter.

Alt på ett sted

Ta med kundene til oss

Etter at du har testet å jobbe sammen med oss for en periode, og blitt godt kjent med oss, kan du velge om du ønsker å ta med kundene du hadde fra før, over til oss, for å slippe å jobbe to steder samtidig. Dette er veldig enkelt, da enten du eller kundene kan fylle ut og signere en oppdragsavtale på nett med BankID. Kundene blir da automatisk satt opp i våre systemer. Etter dette foretar vi kundekontroll og overfører kundene til deg. Om du ønsker at kundene dine skal fortsette med den timeprisen de hadde fra før, kan dette enkelt legges inn i systemet. Dersom det skulle vise seg at samarbeidet med oss ikke fungerer som du ønsket, står du helt fritt med å ta med kunden dine ut igjen. Merk: Om du ønsker å ta med kunder inn til oss forbeholder vi oss retten til å ikke ta inn kunder som ikke består vår risikovurdering. Hva du får betalt på kunder du tar med til oss ser vi på sammen.

Endring

Ønsker du å selge?

Om du på et tidspunkt ønsker å selge kundeporteføljen du har bygget opp, kan Synega kjøpe den. Dette kan være aktuelt om du ønsker å flytte alt til oss, pensjonere deg, eller bytte bransje. Den beste måten for både deg og oss å gjøre dette på er at du tar med kundene over til oss, før du deretter jobber dem over på andre regnskapsførere hos oss, om du skal slutte i bransjen. Da forsikrer du at kundene ikke forsvinner, som fort kan skje om man gjør det på andre måter. Hva du får betalt for kundene dine ser vi på sammen.

Bærbar datamaskin, kaffekopp og tegnebrett på trebord.

Tilbakemeldinger

Hva de som samarbeider med oss sier

“Jeg synes at Synega sitt TMS system og generelt organisering er en veldig bra måte å jobbe på. Veldig bra interne rutiner og jeg ble veldig godt tatt imot.”

“Bra system, fint å kunne jobbe fra hvor man vil”

“Synega er et fint sted å arbeide”

“Samarbeidet fungerer utmerket!”

Oversikt

Hvordan vi jobber

Det er mye som må være på plass når man driver et regnskapskontor. Dette kan ha med IT, hjemmeside, systemer, rekruttering, kapasitetstyring, tilsyn, risiko, kundetilstrømning, faktureringsgrad mm. Under har vi forklart litt hvordan vi løser dette.

Faktureringsgrad

Tidsbruk

Faktureringsgrad

Når man driver eget regnskapskontor forsvinner det mange timer på tingene nevnt i de neste avsnittene, og dette er ikke noe man får direkte betalt for. Sånn er det å drive mindre bedrifter. Om man deler antallet timer man faktisk fakturerer kunder, på det antallet timer man jobber eller tenker på jobb totalt sett, finner man sin egen faktureringsgrad. På grunn av vår struktur og tilrettelegging har de fleste regnskapsførerne våre nærmere 100 % faktureringsgrad, noe som er vikitg å ta i betrakting når man ser hva vi kan betale deg av vår timespris.

Kunder

Kundematch

Det å matche riktige kunder med riktig regnskapsfører har blitt mer komplisert de siste årene. Tidligere hadde regnskapskontorene et par regnskapssystemer de selv valgte å bruke. I dag er det flere systemer å velge mellom, og flere kunder kan ønsker å gjøre noe av jobben selv. Det kan da være utfordrene å finne en regnskapsfører med riktig kompetanse, gitt type kunde og kundens regnskapssystem. Her skiller Synega seg ut, siden vi har et stort volum av både kunder og regnskapsførere, noe som gjør at sjansen for å finne gode matcher er større.

Kunder
Faktureringsgrad

Rett profil

Rekruttering

En stor utfordring for mange regnskapskontorer er å rekruttere ansatte. En grunn kan være at det rett og slett er for få regnskapsførere i området regnskapskontoret holder til i, og for mange kan lang pendlevei bli utfordrende. Siden Synega er nettbasert rekrutterer vi fra hele landet, og vi har over de siste årene blitt spesialister på å rekruttere over nett. De som jobber for oss jobber fra der de selv vil, og vi møter dem aldri fysisk. På den måten kan vi lettere rekruttere profiler som passer inn i de ulike teamene hos oss, siden utvelgelsen er basert på profil og kompetanse, snarere enn geografisk plassering.

Kontroll

Kapasitetsstyring

For mindre regnskapskontorer kan kapasitetsstyring være vanskelig. Å matche riktig kunde med riktig regnskapsfører er en ting vi allerede har vært inne på. I tillegg kan ansatte bli syke, og om dette skjer midt i årsoppgjøret kan det bli krise om man har få andre ressurser å spille på. Vi har over 50 regnskapsførere, og kan derfor lettere flytte kunder rundt om uforutsette ting skulle skje.

Kapasitetstyring
eldre dame som sitter på kafe og jobber

Menneskene

Fagmiljø og kollegaer

Nå som alle kurs er flyttet over på nett, og mye av regnskapsjobben er flyttet opp i skyen, er det mange av regnskapsførerne som sitter alene eller bare noen få sammen, og som savner et større miljø rundt seg. Vi kan ikke tilby kaffebesøk på kontoret, men vi kan tilby et større fagmiljø. Hos oss kan man ha videomøter, chatte en og en eller i grupper, og på denne måten diskutere faglige problemstillinger, funksjonalitet i regnskapssystemer, eller mer generelle ting. Man får da svar på ting raskere, samtidig som det øker den sosiale interaksjonen i arbeidshverdagen.

IT

Hjemmeside og IT-systemer

IT blir en større og større del av regnskapsbransjen. Lisenskostnadene øker stadig, man trenger flere systemer, og det tar tid å sette seg inn i og følge opp tilganger og funksjonalitet. I tillegg har de fleste en hjemmeside som skal oppdatert og relevant. Hos Synega har vi egen IT-avdeling, som tar seg av alt, og vi forhandler også frem bedre priser på eksempelvis årsoppgjørsprogrammer enn det en mindre aktør kan gjøre. Dette gjør at alle som jobber hos oss kan fokusere på faget og kundene, og ikke på IT. I tillegg er hjemmesiden satt opp for å kunne ta inn kunder og sette dem opp automatisk i vårt egenutviklede kundeoppfølgingssystem, noe som forbedrer kundeopplevelsen og reduserer onboardingkostnadene.

Hjemmeside
eldre dame som sitter på kafe og jobber

Samfunnets lover og regler

Tilsyn, risiko og hvitvasking

Uavhengig om man driver stort eller lite i regnskapsbransjen er reglene like for alle. På alle kunder må man kjøre AML-sjekk, følge rutiner for hvitvasking, sørge for at alle oppdragsavtaler er oppdatert til enhver tid, og følge med på rundskriv fra Finanstilsynet, for å nevne noe. Hvor godt man gjør dette bestemmer resultatet når Finanstilsynet kommer på anmeldte og uanmeldte visitter. Dette er noe Synega har brukt mye tid og penger på å lage gode rutiner for, bygget inn i våre IT-systemer, for å forsikre at alt er i henhold til gjeldende lover og regler. Når du jobber med kunder hos Synega jobber du under vår autorisasjon, hvilket betyr at vi står for byråkontrollen når den kommer.

Frihet

Behold friheten

For mange av dem vi snakker med, som driver egen regnskapskontor i dag, er det ønskelig å beholde friheten de har bygget seg opp. Og det er uproblematisk, siden man hos oss jobber 100 % over nett, i tillegg til at man bestemmer selv hvor, når og hvor mye man skal jobbe. Det viktigste for oss er at man følger opp løpende det man har påtatt seg av arbeid; resten kan man styre selv.

Frihet i jobben

Synega

Ønsker å lese mer om oss?

På vår karrièreside for regnskapsførere kan du lese mere om hvem som jobber hos oss, tilbakemeldinger fra de som jobber hos oss, våre mål, vår visjon, hvordan vi jobber sammen over nett, hvordan systemer vi bruker og vårt fokus på miljøet.

Google review Synega

Har du spørsmål?

Joachim tar gjerne en samtale med deg om du har noen spørsmål, eller ønsker å lære mer om oss.

Joachim