Kunnskapssenter

Her kan du finne svar på spørsmål vi ofte får. Dette arkivet er en verdifull ressurs for små og mellomstore bedrifter, som ønsker å lære mer om regnskap, juss og økonomi.

MVA
MVA

Merverdiavgift (MVA) er en avgift som betales til staten ved salg av varer og tjenester som legger til merverdi. De fleste norske bedrifter må betale MVA, og forbrukere betaler også MVA når de kjøper varer og tjenester. For bedrifter og...

read more
Momsoppgjør
Momsoppgjør

Momsoppgjøret er en viktig prosess som fastsetter om en bedrift skylder staten moms eller omvendt. Det baserer seg på et MVA-regnskap der inngående moms føres mot utgående moms for å avgjøre om det skal betales inn til staten eller tilbakebetales....

read more
Momsoppgaven
Momsoppgaven

Momsoppgaven, også kjent som merverdiavgiftsoppgaven, er en rapport som gir en oversikt over hva en virksomhet som er registrert i merverdiavgiftsregisteret skylder eller har til gode hos staten. Denne rapporten leveres gjennom Altinn, og alle...

read more
Leasing
Leasing

Leasing er en finansieringsform som ligger et sted mellom leie og lånefinansiering. I leasingavtaler har utleieren, som ofte er en finansinstitusjon, en avdeling av en bank, eller et forsikringsselskap, eiendomsretten til objektet, mens...

read more
Innovasjon Norge
Innovasjon Norge

Innovasjon Norge: Støtte for bærekraftig utvikling Innovasjon Norge, et statlig norsk selskap etablert i 2003, har som hovedformål å være et virkemiddel for staten og fylkeskommunene for å fremme verdiskapende næringsutvikling over hele landet. Ett...

read more
Inkasso
Inkasso

Purring og inkasso er viktige tiltak for å håndtere ubetalte kundefordringer. Gebyrer, som purregebyr, kan pålegges minimum 14 dager etter forfall. Forsinkelsesrente kan beregnes fra dagen etter forfall, og Finansdepartementet fastsetter to ganger...

read more
AGA
AGA

Arbeidsgiveravgift (AGA) er en avgift bedrifter som har ansatte må betale. Avgiften er en prosentsats av lønnen og betales til myndighetene hver annen måned. Når en lønnskjøring gjøres i regnskapssystemet beregner systemet AGA, rapporterer det til...

read more
Automatisering
Automatisering

Automatisering kan gjøre regnskapsprosessen mer kostnadseffektiv. Regnskapsføring, som er en vesentlig del av enhver virksomhet, kan være tidkrevende, men teknologi og automatisering kan effektivisere denne prosessen og redusere kostnadene. ...

read more
Avskrivninger
Avskrivninger

Avskrivning er praksisen med å fordele kostnaden av en investering eller eiendel over tid. Dette gjøres ved å redusere verdien av eiendelen gradvis etter hvert som den brukes eller slites. Avskrivning bidrar til å fordele kostnaden av varige...

read more
Arbeidsgiveravgift (“AGA”)
Arbeidsgiveravgift (“AGA”)

Arbeidsgiveravgift er en avgift arbeidsgivere betaler til staten for å ha ansatte. Satsen baseres på bedriftens geografiske plassering og regnes mot det som utbetales av lønn og andre fordeler til ansatte. Dette inkluderer godtgjørelser, som...

read more
Kunnskap regnskap, advokat, revisor

Synega tilbyr profesjonelle, digitale tjenester innen regnskap, advokat og revisjon, for små og mellomstore bedrifter.

Kategorier:

Regnskap | Revisjon | Advokat

Ønsker du å bli oppringt?

Profesjonelle tjenester gjort enkelt

Synega tilbyr tilgjengelige og rimelige profesjonelle tjenester, innen regnskap, revisjon og advokat 100% på nett.

Joachim