Leasing

by | Feb 8, 2024 | Kunnskapssenter

Leasing er en finansieringsform som ligger et sted mellom leie og lånefinansiering. I leasingavtaler har utleieren, som ofte er en finansinstitusjon, en avdeling av en bank, eller et forsikringsselskap, eiendomsretten til objektet, mens leietakeren, eller leieren, har bruksretten. Denne formen for finansiering gir bedrifter og næringsdrivende muligheten til å skaffe seg nødvendig utstyr og maskiner uten å belaste egenkapitalen eller andre lånekilder.

Hovedtanken bak leasing er å gi kunden disposisjonsrett over et driftsmiddel. Eierforholdet er av underordnet betydning. Leietakeren betaler en leie som dekker renter og avskrivninger på kapitalen som er bundet opp ved leasingselskapets kjøp av leasingobjektet. Leasingselskapet beholder eiendomsretten til objektet gjennom hele leieperioden.

Leasing: En smart løsning for å skaffe utstyr og eiendom

Leasing er populært blant både bedrifter og privatpersoner, da det gir tilgang til nødvendige ressurser uten store engangsinvesteringer. Det finnes to hovedtyper av leasing: operasjonell og finansiell, hver med sine fordeler og ulemper. Fordeler inkluderer løpende skattefradrag og muligheten til å oppgradere utstyret ved utløpet av leieperioden, mens ulemper kan være begrensninger i bruksrettigheter og ekstra kostnader for skader eller bruk utover leasingkontrakten.

Regnskapsføring av leasing varierer for små foretak og større selskaper. Små foretak kan regnskapsføre både finansiell og operasjonell leasing på samme måte, mens for større selskaper føres finansiell leasing som eiendel og gjeld i balansen. Operasjonell leasing føres på en lignende måte for begge. Det er viktig å merke seg at definisjonene av operasjonell og finansiell leasing i regnskapsføringen kan variere. For hjelp av en regnskapsfører, bestill her.

Kunnskap regnskap, advokat, revisor

Synega tilbyr profesjonelle, digitale tjenester innen regnskap, advokat og revisjon, for små og mellomstore bedrifter.

Kategorier:

Regnskap | Revisjon | Advokat

Ønsker du å bli oppringt?

Relaterte artikler

Profesjonelle tjenester gjort enkelt

Synega tilbyr tilgjengelige og rimelige profesjonelle tjenester, innen regnskap, revisjon og advokat 100% på nett.

Joachim