Innovasjon Norge

by | Feb 8, 2024 | Kunnskapssenter

Innovasjon Norge: Støtte for bærekraftig utvikling

Innovasjon Norge, et statlig norsk selskap etablert i 2003, har som hovedformål å være et virkemiddel for staten og fylkeskommunene for å fremme verdiskapende næringsutvikling over hele landet. Ett av hovedfokusene til Innovasjon Norge er å støtte gründere, vekstbedrifter og næringsmiljøer for å lykkes med fremtidsrettet næringsvirksomhet. Marine og maritime næringer, samt klimarelaterte næringer som fornybar energi, blir spesielt vektlagt på grunn av deres internasjonale vekstpotensial. Innovasjon Norge har også som mål om å tiltrekke utenlandske investeringer til Norge.

Støtteordninger og tjenester fra Innovasjon Norge

Når det gjelder hvem som kan søke tilskudd, må bedriften være yngre enn tre år, unntaksvis fem år. Bedriften må være etablert med et organisasjonsnummer, vanligvis gjennom enkeltpersonforetak eller aksjeselskap (AS). Datterselskaper hvor mer enn 50 prosent eies av etablert virksomhet kvalifiserer ikke. Oppstartsbedriften kan være eid av et holdingsselskap eldre enn fem år, under forutsetning av at holdingsselskapet eies av gründerne selv, og at det er en reell nyetablering med potensial for å bli en vekstbedrift.

For å kunne søke tilskudd må søkeren ha definert eller utviklet en foreløpig løsning som representerer noe vesentlig nytt på markedet, ha gjort en grundig markedsanalyse som viser markedspotensialet, ha oversikt over konkurrenter og alternative løsninger, og kunne beskrive sine konkurransefortrinn. For markedsavklaringen, som er den første fasen, kreves en klar målsetning, samt en grundig forståelse for markedet man ønsker å gå inn i. Videre må søkeren ha tydelige vekstambisjoner og kunne forklare hvordan løsningen kan beskyttes, samt ha tilgjengelig kapital, menneskelige ressurser og kjernekompetanse for å gjennomføre prosjektet. 

Godkjenning av prosjektregnskap

Alle prosjekter som har mottatt tilskudd fra Innovasjon Norge er pålagt å levere et prosjektregnskap. Dette regnskapet skal tydelig vise hvilke kostnader som er knyttet til prosjektet, og kun prosjektkostnader skal inkluderes, ikke andre utgifter for selskapet. For å effektivt sette opp et slikt regnskap, kan det være hensiktsmessig å benytte et regnskapssystem som støtter prosjektoppsett. Synega Regnskap kan bistå med prosjektregnskap, samt godkjenning av en autorisert regnskapsfører, bestill her.

Kunnskap regnskap, advokat, revisor

Synega tilbyr profesjonelle, digitale tjenester innen regnskap, advokat og revisjon, for små og mellomstore bedrifter.

Kategorier:

Regnskap | Revisjon | Advokat

Ønsker du å bli oppringt?

Relaterte artikler

Profesjonelle tjenester gjort enkelt

Synega tilbyr tilgjengelige og rimelige profesjonelle tjenester, innen regnskap, revisjon og advokat 100% på nett.

Joachim