Kunnskapssenter

Her kan du finne svar på spørsmål vi ofte får. Dette arkivet er en verdifull ressurs for små og mellomstore bedrifter, som ønsker å lære mer om regnskap, juss og økonomi.

Hvem har regnskapsplikt? Alt du trenger å vite
Hvem har regnskapsplikt? Alt du trenger å vite

I Norge skiller vi på om et foretak er bokføringspliktig eller regnskapspliktig, eller begge deler. Hva foretaket er, definerer hva foretaket må levere inn av oppgaver til myndighetene og hvilket regelverk som må følges heretter. Dersom foretaket...

read more
Remittering: Alt du trenger å vite
Remittering: Alt du trenger å vite

Hva er remittering?Remittering går ut på at man registrerer og betaler inngående fakturaer og foretar andre utbetalinger, eksempelvis lønn, gjennom regnskapsprogrammet, fremfor å gjøre det gjennom nettbanken. Ved remittering vil den som fører...

read more
Skattefradrag for enkeltpersonforetak
Skattefradrag for enkeltpersonforetak

Skattemessig lignes et enkeltpersonforetak sammen med eieren personlig. Dette betyr i hovedsak at overskuddet fra foretaket er skattepliktig sammen med personens andre inntekter, for eksempel lønn. På lik linje er foretakets eventuelle underskudd...

read more
Regnskapsfører pris: Hva koster regnskapsfører?
Regnskapsfører pris: Hva koster regnskapsfører?

En dyktig regnskapsfører kan være uvurderlig når du driver et selskap. Mange lurer derfor på kostnaden ved å ha en regnskapsfører. I dette blogginnlegget vil vi gi deg innsikt i hvordan regnskapsførere tar betalt, og vi vil gi deg en oversikt over...

read more
Arbeidstakers opptreden på jobb: Krav og plikter
Arbeidstakers opptreden på jobb: Krav og plikter

I arbeidslivet har arbeidsgiver og arbeidstaker ulike rettigheter og plikter overfor hverandre. Arbeidsgiveren har et stort ansvar for at de ansattes arbeidsforhold er forsvarlige, og i tråd med arbeidsmiljølovens krav. I tillegg har arbeidsgiveren...

read more
Myndighetenes krav til årsberetningen
Myndighetenes krav til årsberetningen

Årsberetningen er en skriftlig rapport som omhandler og legger fram utvalgte aktiviteter i en virksomhet for en regnskapsperiode. Etter nye lover per 01.01.2018 er ikke virksomheter som går under regnskapslovens definisjon av “små foretak” å...

read more
Kunnskap regnskap, advokat, revisor

Synega tilbyr profesjonelle, digitale tjenester innen regnskap, advokat og revisjon, for små og mellomstore bedrifter.

Kategorier:

Regnskap | Revisjon | Advokat

Ønsker du å bli oppringt?

Profesjonelle tjenester gjort enkelt

Synega tilbyr tilgjengelige og rimelige profesjonelle tjenester, innen regnskap, revisjon og advokat 100% på nett.

Joachim