Skattefradrag for enkeltpersonforetak

by | Jan 29, 2024 | Kunnskapssenter

Skattemessig lignes et enkeltpersonforetak sammen med eieren personlig. Dette betyr i hovedsak at overskuddet fra foretaket er skattepliktig sammen med personens andre inntekter, for eksempel lønn. På lik linje er foretakets eventuelle underskudd fradragsberettiget. Dette er grunnen til at en kun leverer én skattemelding med poster som gjelder for både private inntekter og finansielle poster relatert til foretaket. 

Prinsippet for skattefradrag i enkeltpersonforetak er at en kan trekke fra utgifter til inntekts ervervelse, som for andre selskapsformer. Likevel må du, dersom du har et enkeltpersonsforetak, tenke gjennom om en utgift er så vesentlig at den bør bokføres i regnskapet. Samtidig er det en hel del utgifter relatert til enkeltpersonsforetak som er fradragsberettiget – her er noen: 

 • Oppstartskostnader i forbindelse med etablering av virksomheten. Det året en blir vurdert som næringsdrivende kan man få godkjent inntil de tre foregående årene som oppstartsår for virksomheten. 
 • Reiseutgifter ved bruk av egen bil i næringsvirksomhet, i henhold til Statens Reiseregulativ. Dette tilsvarer 3,50kr per kilometer kjørt for inntil 10 000 kilometer per kalenderår. Dette fordrer at kjørebok føres. Kjører du dog mer enn 6 000 kilometer med egen bil i forbindelse med næringsvirksomhet gjelder hovedregelen om at bilen skal inn i foretakets regnskap. Dette innebærer at du kan trekke fra alle kostnader ved bilbruken, men at dette også blir fordelsbeskattet.
 • Kontorleie er fradragsberettiget på samme måte som andre lokaler som eventuelt leies for virksomhetens bruk, som for eksempel lager.
 • Utgifter til faglige kurs er fradragsberettiget. Dette gjelder ikke grunn- eller videreutdanning.
 • Hjemmekontor, elektronikk og arbeidsklær:
  • Standardfradrag på 1800kr per år for hjemmekontor dersom kontoret er et eget rom i boligen.
  • Kostnader til telefon, bredbånd og trådløst nett kan trekkes fra i næringsvirksomhet. Dog må privat forbruk holdes utenfor fradraget. Dette beregnes ved en sjablonmessig fastsatt årlig tillegg på 4392kr. Dersom en ikke bruker nevnte tjenester i privat bruk må dette sannsynliggjøres. 
  • Kostnader til klær anses som private utgifter og er derfor i utgangspunktet ikke fradragsberettiget. Unntak gjelder for arbeidstøy som er lite egnet for privat bruk, som uniform, verneklær eller lignende.
 • Anskaffelser kategoriseres i hovedsak som over eller under 15 000kr. 
  • Anskaffelser under 15 000kr skal fradragføres direkte. Det samme gjelder beløp over 15 000kr hvis forventet varighet er under tre år.
  • Anskaffelser over 15 000kr skal saldoavskrives, og foretaket skal trekkes delvis over flere år.
 • Forsikring, pensjon og kontigenter:
  • Forsikring i Folketrygden er fradragsberettiget, og frivillig yrkesskadeforsikring hos NAV er fradragsberettiget med inntil 700kr.
  • Frivillig pensjonssparing i henhold til innskuddspensjonsloven er fradragsberettiget.
  • Kontingenter til yrkes- eller næringsorganisasjoner kan i utgangspunktet trekkes fra med inntil 3850kr årlig.

Sist, men ikke minst: utgifter til regnskapsfører er selvsagt fradragsberettiget. Som man ser er det mange regler, unntak og retningslinjer for skattefradrag for enkeltpersonforetak, og det gjelder å holde tungen rett i munnen. Dog kommer man svært langt ved å følge bokføringsplikten og å ha et godt samarbeid med regnskapsfører. Synega sine konsulenter vil kunne bistå med å optimalisere din skatt hvert år og gjøre hverdagen enklere, samtidig som det er billig – for vi fakturerer nemlig per minutt.

Kunnskap regnskap, advokat, revisor

Synega tilbyr profesjonelle, digitale tjenester innen regnskap, advokat og revisjon, for små og mellomstore bedrifter.

Kategorier:

Regnskap | Revisjon | Advokat

Ønsker du å bli oppringt?

Relaterte artikler

Profesjonelle tjenester gjort enkelt

Synega tilbyr tilgjengelige og rimelige profesjonelle tjenester, innen regnskap, revisjon og advokat 100% på nett.

Joachim