Arbeidsgiveravgift (“AGA”)

by | Jan 31, 2024 | Kunnskapssenter

Arbeidsgiveravgift er en avgift arbeidsgivere betaler til staten for å ha ansatte. Satsen baseres på bedriftens geografiske plassering og regnes mot det som utbetales av lønn og andre fordeler til ansatte. Dette inkluderer godtgjørelser, som telefon og pensjonsinnskudd. Eiere av enkeltpersonforetak betaler ikke arbeidsgiveravgift på utbetalinger til seg selv, men på eventuelle ansatte. Eiere av aksjeselskap betaler avgiften på egen lønn om de er ansatt i selskapet, men ikke på utbytte.

Hvorfor er arbeidsgiveravgift viktig?

1. Stimulere sysselsetting

Arbeidsgiveravgiftsatsen avhenger som nevnt av geografisk plassering, med satser mellom 0 % og 14,1 %. Dette er for å stimulere til sysselsetting i distriktene, så man betaler eksempelvis 14,1 % sentralt på Østlandet, og 0 % på Svalbard og i deler av Troms og Finnmark. Mer informasjon rundt satser og sonekart finner du her.

2. Arbeidsgiveravgift er viktig

Fra 2023 ble det innført en midlertidig økning på 5 prosentpoeng i arbeidsgiveravgiften på lønn over 750 000 kr, og denne ordningen fortsetter i 2024, men med en økning av innslagspunktet til 850 000 kr. Økningen kommer på toppen av grunnsatsen nevnt i avsnittet over.

Arbeidsgiveravgiften betales seks ganger i året. Hos Synega rapporterer regnskapsfører arbeidsgiveravgiften gjennom a-meldingen i ditt regnskapssystem hver måned, og avgiften beregnes ut fra disse tallene. Hver termin vil du få betalingsinformasjon fra din regnskapsfører. 

Frister for betaling av arbeidsgiveravgift:

1. termin – 15. mars

2. termin – 15. mai

3. termin – 15. juli

4. termin – 15. september

5. termin – 15. november

6. termin – 15. januar

Kunnskap regnskap, advokat, revisor

Synega tilbyr profesjonelle, digitale tjenester innen regnskap, advokat og revisjon, for små og mellomstore bedrifter.

Kategorier:

Regnskap | Revisjon | Advokat

Ønsker du å bli oppringt?

Relaterte artikler

Profesjonelle tjenester gjort enkelt

Synega tilbyr tilgjengelige og rimelige profesjonelle tjenester, innen regnskap, revisjon og advokat 100% på nett.

Joachim