Avskrivninger

by | Feb 4, 2024 | Kunnskapssenter

Avskrivning er praksisen med å fordele kostnaden av en investering eller eiendel over tid. Dette gjøres ved å redusere verdien av eiendelen gradvis etter hvert som den brukes eller slites. Avskrivning bidrar til å fordele kostnaden av varige eiendeler over flere regnskapsperioder, i tråd med forventet levetid, og er regulert av loven for anleggsmidler.

Lover og regler knyttet til avskrivning varierer i skatteloven og regnskapsloven. For bokføringspliktige foretak er det tilstrekkelig å følge skattemessige regler, mens regnskapspliktige må forholde seg til både skatte- og regnskapslovgivningen. Enkeltpersonforetak følger vanligvis kun skattereglene, mens aksjeselskaper må følge begge regelsett. Skattereglene krever saldoavskrivninger for varige og betydelige eiendeler, med forventet levetid på minst tre år og en kostpris på minst 30 000 kroner (2024).

Metoden for avskrivning er ikke spesifisert, men det anbefales å følge en fornuftig avskrivningsplan. Avskrivning kan utføres lineært, hvor samme beløp fradrages hvert år, eller ved saldoavskrivning, der en prosentsats av gjenværende verdi fradrages hvert år. 

Synega Regnskap tilbyr profesjonell hjelp fra regnskapsfører, som sikrer at avskrivninger gjøres i henhold til gjeldende regelverk. Å bruke regnskapsfører kan være aktuelt, spesielt hvis regnskapsarbeidet er tidkrevende.

Kunnskap regnskap, advokat, revisor

Synega tilbyr profesjonelle, digitale tjenester innen regnskap, advokat og revisjon, for små og mellomstore bedrifter.

Kategorier:

Regnskap | Revisjon | Advokat

Ønsker du å bli oppringt?

Relaterte artikler

Profesjonelle tjenester gjort enkelt

Synega tilbyr tilgjengelige og rimelige profesjonelle tjenester, innen regnskap, revisjon og advokat 100% på nett.

Joachim